Gnosis Medica je časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.

Výcvikové tréninkové a edukační centrum

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči.

 

 

Časopis Gnosis Medica je výstupem projektu OPVK Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059
 

Gnosis medica 2013

Číslo 1 Číslo 3,4
Číslo 2  
Gnosis medica 2014

Číslo 1  

 

Kontaktní adresa:

Bc. Veronika Hájková


Gnosis Medica


Ústav normální anatomie

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hněvotínská 3

Olomouc 775 15


Telefon:
+420 585 632 202

e-mail: 
veronika.hajkova@upol.cz

 

www.vtec.cz

 

www.urgmed.eu

 

www.nan.upol.czRedakční rada

Předseda redakční rady

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.

 

Místopředseda redakční rady

MUDr. Martin Dobiáš
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.

 

Editoři

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
Bc. Veronika Hájková

 

Redakční rada

RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
RNDr. Jana Březinová, Ph.D.
MUDr. Ondřej David
MUDr. Martin Dobiáš
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Hubáček
MUDr. Jarmila Indráková
Doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
MUDr. Vladislav Kutěj
MUDr. Libor Machálek
Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
MUDr. Dalibor Pastucha, Ph. D., MBA
MUDr. Margita Smatanová, Ph. D.
MUDr. Miloš Sokol, Ph. D.
Doc. Dr. Rer. Med. Hanno Steinke (SRN)
MUDr. Urania Tavandzi, Ph.D.

 

ISSN 1805-8434 | MK ČR E 21048